Program AllergoMedica

Czym jest Program AllergoMedica?

Jest to szczegółowy program diagnostyczny umożliwiający zbadanie uczulenia na 22 alergeny najczęściej spotykane w regionie na poziomie cząsteczkowym składające się z ok. 147 komponentów (cząsteczek alergenów). Oceny wyników badań laboratoryjnych dokonuje Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny, stąd oddanie co najmniej jednej próbki krwi pozwoli na uzyskanie w ciągu 10 dni roboczych nie tylko dokładnej odpowiedzi laboratorium, lecz również rozpoznania i zaleceń specjalisty.

 

Program pozwala na ustalenie:

·        Prawdziwego sprawcy alergii;

·        Alergenów zagrażających życiu;

·        Możliwości i prognozy leczenia alergii.

 

"Program AllergoMedica jest unikalny pod tym względem, że jest w stanie zbadać uczulenie na 38 najczęściej występujących alergenów oraz ich komponenty (cząsteczki), a więc zarówno pacjent, jak i lekarz staje się świadomy tego, co i w jaki sposób należy leczyć, od czego należy stronić, co można spożywać, a czego rygorystycznie unikać, oraz jest w stanie dokonać oceny prognozy choroby. Na przykład, w przypadku ustalenia alergii na białko jaja kurzego, dodatkowe badania uczulenia na białko jaja kurzego pozwolą wyjaśnić, czy pacjent powinien unikać surowego jaja kurzego i jaja kurzego przetworzonego termicznie, czy może spożywać jajo kurze przetworzone termicznie i produkty przygotowanego z takiego jaja. Ponadto, ustalenie komponentów alergenów umożliwia dokonanie oceny możliwości wzrostu alergii pokarmowej oraz ustalenie, czy alergeny zagrażają życiu pacjenta."

 

Jaki jest zakres programu AllergoMedica?

AllergoMedica stosuje zaakceptowane w skali światowej najwyższej klasy rozwiązanie w zakresie diagnostyki alergii, łączące zarówno ilościową, jak również jakościową metodę ustalania alergii, umożliwiającą wykonanie szczegółowej i wszechstronnej analizy pacjenta.

  1. Badanie uczulenia na 22 najczęściej występujących alergenów (grzyb pleśniowy, grzyb Alternaria, kropidlak i błyskoporek, brzozę brodawkowatą (Bet v 1), koty, karaluchy, psy, białko jaja kurzego, dorsz, lateks, mleko, roztocze kurzu domowego 2 rodzajów, bylicę piołun, orzeszki ziemne, ambrozję, biały ryż, groch sojowy, tymotkę, pszenicę, jad pszczoły i osy). W przypadku występowania szerokiego obrzęku w miejscu użądlenia przez pszczołę lub osę pacjentowi zostanie wykonane dodatkowe badanie uczulenia na jad osy i pszczoły.

  2. Badanie alergenów ustalonych na etapie pierwszego kroku najbardziej dokładną metodą zaakceptowaną w ramach złotego standardu w celu potwierdzenia alergii oraz dokonania ilościowego pomiaru uczulenia organizmu.

  3. Zbadanie uczulenia pacjenta na wykryte alergeny metodą zaakceptowaną w ramach złotego standardu na poziomie cząsteczkowym, pozwalającą lekarzowi na opracowanie odpowiedniego planu kontroli i leczenia alergii.

  4. Ocena kwestionariusza pacjenta oraz uzyskanych wyników badań przez Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego.

  5. Przedstawienie rozpoznania i zaleceń przez Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego.

Jakiego typu alergia jest ustalana w ramach programu AllergoMedica?

W ramach programu AllergoMedica zostaje ustalona alergia typu I (nadwrażliwość), która stanowi 50% różnego rodzaju alergii. W obecnej chwili wytwarzają się specyficzne przeciwciała - immunoglobuliny klasy E (IgE), które są reakcją organizmu na alergeny, polegającą na wzroście liczby powyższych specyficznych przeciwciał we krwi.

Pozostałe 50% stanowi odroczona nadwrażliwość alergiczna i niealergiczna.

Jeżeli program AllergoMedica nie wykaże alergii typu I, to znaczy, że nie masz alergii typu I na zbadane alergeny. Zalecamy skonsultowanie alergii z Lekarzem Alergologiem – Immunologiem Klinicznym, który zbada i dokona oceny Twojego stanu, a także skieruje na inne badania niezbędne do zbadania Twojego stanu, po czym naznaczy kierunek leczenia.

Jakich alergenów dotyczą badania?

Surowicę krwi pacjenta w ramach programu AllergoMedica badamy na 20 najczęściej występujących alergenów. W przypadku występowania szerokiego obrzęku w miejscu użądlenia przez pszczołę lub osę pacjentowi zostanie wykonane dodatkowe badanie uczulenia na jad osy i pszczoły.

Alergeny wziewne:

- Ambrozja, bylica piołun, brzoza (Bet v1), grzyby pleśniowe (grzyb Alternaria, grzyb Aspergillus i błyskoporek), karaluchy, tymotka, psy, koty, roztocze kurzu domowego 2 rodzajów, lateks.

Alergeny pokarmowe:

- Pszenica, dorsz, mleko, groch sojowy, orzeszki ziemne, białko jaja kurzego, biały ryż.

Pozostałe alergeny:

- Jad pszczoły, osy.

 

Przy jakich objawach zaleca się program AllergoMedica?

Zaleca się w przypadku występowania:

1.     Częstych przeziębień;

2.     Kataru przewlekłego i sezonowego;

3.     Obrzęku śluzówki nosa;

4.     Kichania;

5.     Pieczenia, zaczerwienienia i łzawienia oczu;

6.     Ataków kaszla, duszności;

7.     Kłopotów z oddychaniem;

8.     Pieczenia, obrzęku śluzówki jamy ustnej podczas spożywania poszczególnych artykułów spożywczych;

9.     Wysypki;

10.   Reakcji anafaliktycznej;

11.   Podejrzenia alergii pokarmowej, alergii na pyłki kwiatów, roztocze kurzu domowego, zwierząt.

 

Przebieg programu AllergoMedica

1-szy krok w diagnostyce alergii

Próbka pacjenta zostaje przygotowana do badania w laboratorium, po czym zostaje wykonany pierwszy krok polegający na zbadaniu krwi pacjenta na najbardziej rozpowszechnione alergeny. Wyniki uzyskane po wykonaniu pierwszego kroku dostarczają informacji o alergenach, na które jest uczulony pacjent, jednakże nie pozwalają odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: „Jak należy postępować dalej?”. Aby odpowiedzieć na niniejsze pytanie, badanie wykonywane w ramach programu Allergodiagnostica obejmuje unikalny schemat drugiego i trzeciego kroku.

2-gi krok w diagnostyce alergii

Na etapie 2-iego kroku pracownicy laboratorium szerzej rozpoznają uczulenie pacjenta na alergeny stwierdzone na etapie 1-szego kroku oraz dokonują ilościowego pomiaru stężenia specyficznych IgE na alergen we krwi pacjenta. Niniejszy krok badania pozwala na przedstawienie wstępnych zaleceń oraz udzielenie odpowiedzi na kolejne istotne pytanie – „Czy naprawdę muszę się przejąć swoją alergią?”.

3-ci krok w diagnostyce alergii

W celu sformułowania dokładnych i wszechstronnych zaleceń należy przejść do etapu 3-go kroku, na którym alergia pacjenta zostaje rozpoznana na poziomie cząsteczkowym według najnowszego modelu diagnostycznego alergii. Na etapie 3-go kroku zostają stwierdzone składniki alergenów, na które jest uczulony pacjent.

4-ty krok w diagnostyce alergii

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny dokonuje analizy dokładnej odpowiedzi laboratorium oraz kwestionariusza wypełnionego przez pacjenta przed oddaniem krwi.

5-ty krok w diagnostyce alergii

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny przedstawia rozpoznanie, zalecenia dotyczące opanowania choroby i kierunku leczenia. Wszechstronny wgląd do choroby pacjenta pozwala:

1. Wykryć prawdziwego sprawcę choroby;

2. Dowiedzieć się, jakie objawy są skutkiem reakcji krzyżowych;

3. Ocenić możliwości i prognozy immunoterapii;

4. Stwierdzić, jakie alergeny mogą w przyszłości zagrażać życiu pacjenta.

 

Czym się różni program AllergoMedica od innych badań alergologicznych?

Zwykłe badania alergologiczne pozwalają na wykonanie testów na wybraną ilość alergenów (20, 36, 60, itd.) z surowicy krwi. Wyniki tych badań są tylko jednym z kroków niezbędnych do pełnowartościowego zbadania alergii. Ten krok jest tylko pierwszym z kroków w ramach programu AllergoMedica, ponieważ nie odpowiada na Twoje podstawowe pytania:

1.     Na co tak naprawdę mam uczulenie?

Alergeny są złożone z komponentów (cząsteczek), które pod względem budowy mogą być podobne, co może powodować reakcje krzyżowe. A więc, na etapie pierwszego kroku po ustaleniu uczulenia na poszczególne alergeny należy wykonać badania molekularne w celu stwierdzenia rzeczywiście uczulających alergenów (2 i 3 krok programu Allergodiagnostica).

2.     Czy stwierdzone uczulenie zagraża mojemu życiu?

Poszczególne alergeny powodują wstrząs anafilaktyczny, który bez udzielenia odpowiedniej pomocy może doprowadzić do zgonu. Jedynie badania cząsteczkowe oraz ilościowe pomiary przeciwciał we krwi (2 i 3 krok programu Allergodiagnostica) umożliwiają wyjaśnienie, czy uczulenie na ustalone alergeny stanowi zagrożenie oraz jaki jest stopień tego zagrożenia.

3.     Jakie są możliwości i prognozy leczenia alergii?

Nawet jeżeli wyniki zwykłych badań alergologicznych są opiniowane przez Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego, 1-sze i 2-gie pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Najnowsze dane statystyczne wykazują, że immunoterapia w 45% jest nieskuteczna, ponieważ kierunek leczenia jest naznaczany bez wykonania badań molekularnych. Uczulenie stwierdzone w ramach programu Allergodiagnostica zostaje zbadane na poziomie cząsteczkowym (najgłębszym), po czym wraz z kwestionariuszem pacjenta zostaje ocenione przez Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego, stąd oddanie co najmniej jednej próbki krwi pozwoli na uzyskanie w ciągu 10 dni roboczych nie tylko dokładnej odpowiedzi laboratorium, lecz również rozpoznania i zaleceń specjalisty.

 

Czy badanie 22 alergenów w raamch programu jest wystarczające?

W ramach programu AllergoMedica badamy 20 alergenów najczęściej występujących w regionie oraz 2 dodatkowe alergeny w zależności od objawów wskazanych przez pacjenta. Niniejszy panel alergenów został utworzony przy współpracy z lekarzami alergologami – immunologami klinicznymi w oparciu o dane Światowej Organizacji Alergii (WAO). W Europie Wschodniej i Skandynawii dominuje 12 podstawowych alergenów stanowiących o alergii typu I:

1. 7 wziewnych: brzoza, tymotka, bylica piołun (gorzki piołun), pleśń, psy, koty, roztocze kurzu domowego.

2. 5 pokarmowych: mleko, jajo kurze, ryba, soja, orzechy.

 

Panel alergenów AllergoMedica jest utworzony nie tylko z 12 podstawowych alergenów, lecz również alergenów zalecanych przez lekarzy alergologów – immunologów klinicznych jako istotnych w docelowym badaniu alergii typu I w celu stwierdzenia reakcji krzyżowych.

Dla dzieci w jakim wieku zalecany jest program AllergoMedica?

Program AllergoMedica jest zalecany przez lekarzy alergologów – immunologów klinicznych dla dzieci w wieku od 2 lat, ponieważ układ trawienny i immunologiczny mniejszych dzieci nie jest w pełni rozwinięty, aby niniejsze badania mogły wykazać istotne wyniki.

Czy jest wymagane specjalne przygotowanie do badania?

Do badań wykonywanych w ramach programu nie jest wymagane specjalne przygotowanie – możesz się odżywiać i zażywać leki (w tym łagodzące objawy alergii) jak zwykle!

Jaka ilość krwi jest potrzebna do przeprowadzenia badania?

Do badań wykonywanych w ramach programu AllergoMedica krew jest pobierana jeden raz, tj. od razu są pobierane 2 próbówki o pojemności 5 ml. Krew jest pobierana z żyły.

 

Partnerzy

Program AllergoMedica współpracuje z nowoczesnym laboratorium utworzonym w 2013 roku w celu realizacji wieloletniego doświadczenia zdobytego w diagnostyce chorób alergicznych i rozwoju innowacyjnych produktów diagnostycznych.

 

Głównym celem laboratorium jest polepszenie radzenia sobie z chorobami alergicznymi poprzez udostępnienie pacjentom i praktykującym lekarzom technologii diagnostycznych oraz doświadczenia klinicznego.

 

Program Allergodiagnostica został opracowany w wyniku ścisłej współpracy lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami (dermatologami, otolaryngologami, alergologami) oraz przetestowany na rzeczywistych przypadkach z pacjentami.

 

Program składa się z trzech kroków diagnostycznych i komentarzy lekarzy, a także spostrzeżeń sformułowanych w oparciu o informację wskazaną przez pacjenta w kwestionariuszu oraz wyniki badań laboratoryjnych.

 

Kroki diagnostyczne obejmują:

  • Badanie przesiewowe surowicy na 36-38 alergenów pokarmowych oraz alergenów wziewnych przy zastosowaniu najnowszej technologii Optigen® firmy Hitachi Chemical Diagnostics (USA);

  • Potwierdzenie oraz pomiary ilościowe pozytywnych testów ImmunoCAP firmy Thermo Fisher Scientific (USA) wykonanych na pojedyncze alergeny w ramach ,,złotego standardu”;

  • Określenie ilości swoistych przeciwciał IgE na poziomie molekularnym – na pojedyncze cząsteczki/składniki alergenów bez domieszek.